Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mogelijke manieren, direct of indirect online, via elk mobiele apparaat, per e-mail of andere vormen. Door gebruik te maken van Korfbal.nu stem je in met de algemene voorwaarden hieronder. Dit is inclusief de cookies en privacy statement.

Informatievoorziening

Korfbal.nu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie. Derden zijn verantwoordelijk voor de informatie die zij ons leveren. Wij kunnen dan ook niet aangesteld worden voor ontbrekende feiten, incorrecte informatie of andere fouten die op de website worden getoond.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van Korfbal.nu mag zonder vooraf gegeven toestemming overgenomen worden, openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd worden betreft alle vormen op iedere wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Korfbal.nu.

Onze services

Korfbal.nu is een online platform voor korfballers die behoefte aan informatie omtrent de sport. Bezoekers kunnen nieuws vinden over de sport of de Korfbal League. Ook kunnen ze inspiratie opdoen of zich laten entertainen met korfbal gerelateerde onderwerpen. Alle tekst is zelf bedacht of gehaald uit betrouwbare en relevante bronnen.

Aansprakelijkheid

Korfbal.nu kan niet instaan voor de juistheid van gegevens. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade die het vervolg is van eventuele onjuistheden of onvolledige informatie. Wij streven er echter wel naar om als betrouwbaar en correct over te komen naar de doelgroep.

Cookies

Korfbal.nu maakt gebruik van cookies. Deze stukjes informatie bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt voor de optimalisatie van de website voor de bezoeker.

Aanpassingen

Korfbal.nu heeft het recht om informatie te wijzigen en de gehele website naar eigen idee in te richten.

Scroll to top